Sakupi i osvoji poklone - Promocija Habitat gasnih i elektro kotlova

promo habitat kotlovi

Poštovani DOMING partneri - instalateri,

 

U preiodu od: 1 maja 2023. do 31. decembra 2023. traje poklon promocija gasnih i elektro kotlova Romstal Habitat.

 

Osvojite do 6  Romstal HABITAT kotlova (elektro/gasni)!

 

 

10+1

Uz kupovinu 10 HABITAT gasnih ili elektro kotlova, poklon 1 od ponuđenih uređaja po izboru

elektro blok kotao HABITAT MF/TF (6kW, 8kW ili 12kW)  

 

10+1

Uz kupovinu dodatnih  10 HABITAT gasnih ili elektro kotlova, poklon 1 od ponuđenih uređaja po izboru

Elektro blok kotao HABITAT MF/TF (6kW, 8kW ili 12kW)
Elektro blok kotao HABITAT TF (18kW ili 24kW)

Gasni kotao HABITAT 25 F

 

10+1

Uz kupovinu dodatnih 10 HABITAT gasnih ili elektro kotlova,  poklon 1 od ponuđenih uređaja po izboru

Elektro blok kotao HABITAT MF/TF (6kW,  8kW ili 12kW)
Elektro blok kotao HABITAT TF (18kW ili 24kW )

Gasni kotao HABITAT (25F ili 30F)
Gasni kotao HABITAT (24C ili 28C)

 

10+1

Uz kupovinu dodatnih 10 HABITAT gasnih ili elektro kotlova,  poklon 1 od ponuđenih uređaja po izboru

Elektro blok kotao HABITAT MF/TF (6 kW, 8kW ili 12kW)
Elektro blok kotao HABITAT TF (18kW ili 24kW)

Gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25K ili 30K)
Gasni kondenzacijski kotao HABITAT 25KR

 

10+1

Uz kupovinu dodatnih 10 HABITAT gasnih ili elektro kotlova,  poklon 1 od ponuđenih uređaja po izboru

Elektro blok kotao HABITAT MF/TF (6 kW, 8 kW ili 12kW)
Elektro blok kotao HABITAT TF (18kW ili 24kW )

Gasni kondenzacijski kotao HABITAT (25K, 30K ili 35K)
Gasni kondenzacijski kotao HABITAT (25KR ili 35KR)

 

10+1

Uz kupovinu dodatnih 10 HABITAT gasnih ili elektro kotlova,  poklon 1 od ponuđenih uređaja po izboru

Elektro blok kotao HABITAT MF/TF (6kW, 8kW ili 12kW)
Elektro blok kotao HABITAT TF (1 8kW ili 24kW )

Gasni kotao HABITAT (35F ili 40F)
Gasni kotao HABITAT (24C ili 28C )
Gasni kondenzacijski kotao HABITAT (25K, 30K ili 35K)
Gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25KR ili 35 KR)

 

Promocija traje još:

 

Pravila POKLON - promocije

U periodu od 1. maja do 31. decembra 2023, svi Doming  partneri - instalateri, realizovanom kupovinom bilo kojeg modela gasnog ili elektro kotla brenda Romstal Habitat, stiču pravo na učestvovanje u POKLON - promociji Habitat gasnih kotlova.

 

U tom periodu, prilikom prve realizovane kupovine Romstal Habitat gasnog ili elektro kotla, Doming prodavac će Vam izdati plavi evidencioni karton (10+1) i jednu evidencionu markicu, koju će Doming prodavac zalepiti u karton i overiti pečatom.

 

Tokom promo perioda uz svaku realizovanu kupovinu gasnog ili elektro kotla brenda Romstal Habitat, dobijate jednu evidencionu markicu.

 

1. Nakon što se realizuje kupovina 10 gasnih ili elektro kotlova brenda Romstal Habitat i evidencioni karton se pravilno popuni sa 10 markica, dobijate na poklon 1 od uređaja po izboru: 

elektro blok kotao HABITAT MF/TF ( 6 kW, 8 kW ili 12 kW ) 

 

2. Posle osvojenog prvog poklona, izdaje Vam se novi  zeleni evidencioni karton(10+1) i nakon realizacije 10 novih kupovina gasnih ili elektro kotlova brenda Romstal Habitat i evidencioni karton se pravilno popuni sa 10 markica, dobijate na poklon 1 od uređaja po izboru: 

elektro blok kotao HABITAT MF/TF ( 6kW, 8 kW ili 12 kW ), elektro blok kotao HABITAT TF ( 18 kW ili 24 kW ) ili gasni kotao HABITAT 25 F

 

3. Posle osvojena 2 gasna ili elektro kotla i popunjenog plavog i zelenog evidencionog kartona, izdaje Vam se crveni evidencioni karton ( 10+1) i nakon realizacije 10 novih kupovina gasnih ili elektro kotlova brenda Romstal Habitat i evidencioni karton se pravilno popuni sa 10 markica, dobijate na poklon 1 od uređaja po izboru:

elektro blok kotao HABITAT MF/TF ( 6kW, 8 kW ili 12 kW ), elektro blok kotao HABITAT TF (18 kW ili 24 kW ) gasni kotao HABITAT ( 25 F ili 30 F ) ili gasni kotao HABITAT ( 24 C ili 28 C )

 

4. Posle osvojena 3 gasna ili elektro kotla i popunjenog plavog, zelenog  i crvenog evidencionog kartona, izdaje Vam se ljubičasti evidencioni karton (10+1) i nakon realizacije 10 novih kupovina gasnih ili elektro kotlova brenda Romstal Habitat i evidencioni karton se pravilno popuni sa 10 markica, dobijate na poklon 1 od uređaja po izboru:

elektro blok kotao HABITAT MF/TF ( 6 kW, 8 kW ili 12 kW ), elektro blok kotao HABITAT TF (1 8kW ili 24kW ), gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25 K ili 30 K) ili gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25 KR)

 

5. Posle osvojena 4 gasna ili elektro kotla i popunjenog plavog, zelenog, crvenog i ljubičastog evidencionog kartona, izdaje Vam se braon evidencioni karton(10+1) i nakon realizacije 10 novih kupovina gasnih ili elektro kotlova brenda Romstal Habitat i evidencioni karton se pravilno popuni sa 10 markica, dobijate na poklon 1 od uređaja po izboru: 

elektro blok kotao HABITAT MF/TF ( 6 kW, 8 kW ili 12 kW ), elektro blok kotao HABITAT TF (1 8kW ili 24kW ), gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25 K, 30 K ili 35 K) ili gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25 KR ili 35 KR)

 

6. Posle osvojenih 5 gasnih ili elektro kotlova i popunjenog plavog, zelenog, crvenog, ljubičastog i braon evidencionog kartona,  izdaje Vam se crni evidencioni karton(10+1) i nakon realizacije 10 novih kupovina gasnih ili elektro kotlova brenda Romstal Habitat i evidencioni karton se pravilno popuni sa 10 markica, dobijate na poklon 1 od uređaja po izboru: 

elektro blok kotao HABITAT MF/TF ( 6 kW, 8 kW ili 12 kW ), elektro blok kotao HABITAT TF (1 8kW ili 24kW ), gasni kotao HABITAT ( 35 F ili 40 F ), gasni kotao HABITAT ( 24 C ili 28 C ), gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25 K, 30 K ili 35 K)ili gasni kondenzacijski kotao HABITAT ( 25 KR ili 35 KR)

 

  • Doming Partner je dužan da čuva svoj evidencioni karton koji dokazuje kupovinu, da ga nosi sa sobom prilikom realizacije kupovine i pokaže prodavcu kako u času kupovine, tako i u času realizacije poklona.
  • Poklon kotao ne podrazumeva izdavanje markice.
  • Nije dozvoljeno izdavanje markica bez lepljenja i overe u evidencionom kartonu, kao ni razmena markica između Doming Partnera (što će biti provereno u elektronskom sistemu DOMING-a).

 

Za sve informacije u vezi POKLON-promocije HABITAT gasnih i elektro kotlova pozovite Doming call-centar: 011 25 80 100 ili se informišite kod Vašeg Doming prodavaca.

 

 

Želimo Vam osvajanje što više HABITAT gasnih i elektro kotlova,

Vaš Doming

 

doming partner program