Grejna tela

grejna tela i klimatizacija

Grejna tela su uređaji koji neposredno emituju toplotu i predaju je Vašem životnom ili radnom ambijentu, prelazom toplote i zračenjem. Izbor grejnih tela zavisi od tehničkog rešenja ali i od Vaših afiniteta prema estetici i prostoru. Grejna tela se biraju tako da u projektovanom režimu grejanja i pri odgovarajućoj spoljnoj temperaturi obezbede temperaturu vazduha u prostoru dovoljno prijatnu za čoveka 21±2°C. Zapamtite da ako želite višu temperaturu od ove, morate biti spremni na neproporcijalno više račune za grejanje.

Radijatorsko grejanje

Ova vrsta grejanja je najšire rasprostranjena. Proizvode se više visina (od 350mm pa do 2000mm) i u više varijanti debljina (od 25mm pa do 250mm) kao i dužinama do 3m. Danas kada su tzv. tučani radijatori već prevaziđeni, najšire su se profilisale dve vrste radijatora.

Aluminijumski radijatori

Aluminijumski radijatori su radijatori od legure aluminijuma, proizvedeni u člancima tako da se njihovim dodavanjem mogu napraviti dovoljno dugi nizovi, prilagođeni visini ili širini parapeta. Ovi radijatori se isporučuju obojeni belom bojom i u estetskom smislu mogu da oplemeni životnu sredinu. Niski, a širi članci često se koriste za niske parapete, kod velikih prozorskih površina (npr. lokali), dok se viši članci koriste ispod viših prozora. Postoje i veoma visoki radijatori gde je površina na kojoj se montiraju veoma uska ali zato ne postoji ograničenje u pogledu visine (hodnici, kupatila i sl.).

Panelni radijatori

Panelni radijatori su radijatori od čeličnog lima, isporučuju se ofarbani i kao gotov proizvod moraju da budu unapred dimenzionisani i usaglašeni sa prostorom u koji se ugrađuju. Danas su ovi radijatori, u estetskom smislu, veoma elegantni, a svojim performansama čak i nadmašuju aluminijumske radijatore. Važno je da znate da instalacija grejanja izvedena sa panelnim radijatorima može biti jeftinija od instalacije sa aluminijumskim radijatorima čak i do 30%. U pogledu njihovog životnog veka, ovi radijatori uz pravilnu instalaciju i upotrebu mogu da traju 30 godina bez problema.

Cevasti radijatori - sušači peškira

Sušači peškira veoma su korisni u svakom kupatilu jer zauzimaju mali prostor, a pri tome poseduju dovoljnu toplotnu moć da mogu da ugreju kupatilo. Danas postoje veoma lepo dizajnirani modeli u bojama ili hromirani.

Dekorativni radijatori

Dekorativni radijatori zadovoljavaju visoke estetske potrebe savremenih prostora i objekata. Osim osnovne funkcije zagrevanja, ovi radijatori upotpunjuju ambijent tokom cele godine, a savremeno dizajnirani modeli ostavljaju utisak modernog ambijenta i istančanog arhitektonskog ukusa.

Fan coil uređaji/ Ventilator konvektori

Savremeni objekti, bez obzira na njihovu namenu (stambeni, komercijalni, restorani, poslovni objekti i drugi), ispunjavaju najviše zahteve komfora i očekivanja korisnika u pogledu zagrevanja prostora ali i u svrhu hlađenja. Oni obezbeđuju brzo zagrevanje ili rashlađivanje prostorija i kontrolisanje temperature vazduha u prostoriji. Fan coil uređaji su kompaktne jedinice koje u sebi sadrže povećanju konvektorsku površinu (površinu razmene toplote), ventilator koji potpomaže prenos toplote i termostat / regulator. Osim prirodne razmene toplote sa konvektorske površine, veoma tihi ventilator obezbeđuje da se ostvare zadati uslovi temperature u prostoru. Ovi uređaju moraju da imaju svoj izvor ili ponor toplote, a koji može biti toplotna pumpa, kotao na gas, kotao na struju ili neki drugi izvor u slučaju tzv. Vodenih sistema kada se toplotna energija prenosi fluidom – vodom. U ovom smislu, preporučuje se korišćenje toplotnih pumpi u kombinaciji sa podnim grejanjem i fan coil uređajima. Tzv. dvocevni ventilokonvektori instalirani u jednom objektu mogu da jednovremeno rade ili u modu grejanja ili u modu hlađenja (u zavisnosti od godišnjeg doba i potrebe), dok tzv. Četvorocevni uređaji mogu da nezavisno greju ili hlade u nezavisnim prostorijama u zavisnosti od zadatih parametara (npr. osunčane kancelarije se hlade, a one u senci se zagrevaju). Naravno, u drugom slučaju je neophodno da postoje nezavisne spoljašnje jedinice koje će predstavljati izvor, odnosno ponor toplote. Ovi uređaju mogu biti i freonski, u slučaju kada je medijum za prenos toplote freon. 

Klimatizacija - Split sistemi

Klima split sistemi nisu još uvek prevaziđeni. Jednostavni za rukovanje i održavanje, leti hlade, a u prelaznom periodu dogrevaju prostor. Preporučujemo da povedete računa o energetskoj klasi ovih uređaja i da tražite one klase A+++ ili A++. Ovi uređaji troše znatno manje ellektrične energije, a uglavnom su punjeni tzv. ekološkim gasom.