Toplotne pumpe

toplotne pumpe doming

Kada razmišljamo o sistemu grejanja za naš stambeni objekat bilo da se radi o novom sistemu ili je reč o rekonstrukciji postojećeg, jedna od stvari o kojoj najčešće vodimo računa je cena grejanja, ali i koliko će nas grejanje koštati u eksploataciji, odnosno koliko ćemo novca potrošiti za energent.

Nekada je manje zapravo više!

Ulaganjem u klasičan sistem grejanja sa elektro kotlom, ili nekim drugim (ne obnovljivim) izvorom energije inicijlana ulaganja u Vaš sistem mogu biti neupredivo manja u poređenju sa investicijom za kupovinu toplotne pumpe. Međutim eksplataciono, upotrebom elektro kotla na primer, trošićete 3-5 puta više energije za grejanje nego da Vaš prostor grejete pomoću toplotne pumpe.

toplotne pumpe vodic za kupovinu doming

Šta su zapravo toplotne pumpe, koji je princip rada i koliko su efikasne?

Toplotna pumpa je uređaj koji je svojom konstrukcijom u stanju da prenese toplotu sa fluida na nižoj temperaturi (izvor) na drugi fluid na višoj temperaturi (ponor).
U osnovi toplotna pumpa radi po istom principu kao klima uređaj ili bilo koji drugi rashladni uređaj u Vašoj kući (npr. frižider) ali u suprotnom smeru. U jednom ciklusu toplotna pumpa korsti toplotu okruženja kako bi u isparivaču radni fluid (najčešće ekološki freon) doveli u gasovito stanje i njegov pritisak i temperaturu zatim znatno podigli uz pomoć kompresora koji ujedno predstavlja jedan od osnovnih elemenata svake toplotne pumpe.
Tako zagrejana freonska para pomoću posebnog izmenjivača svoju toplotu prenosi na vodu za naš sistem grejanja. Ekspanzioni ventil kondenzovanoj freonskoj pari (sada tečnost) obara pritisak kako bi ciklus nesmetano mogao da krene iznova.

toplotne pumpe vodic primena doming

Nagli razvoj industrije i tehničkih dostignuća doveli su do toga da toplotne pumpe, osim što nam pružaju izuzetan komfor mogu da nam obezbede grejanje u toku zimske sezone, hlađenje u toku letnje sezone kao i pripremu potrošne tople vode za naš objekat tokom cele godine.

Za svoj rad, kao izvor, toplotne pumpe koriste obnovljive izvore energije kao što su VAZDUH, VODA ili ZEMLJA. U zavisnosti od tipa toplotnog izvora koji uređaj koristi razlikujemo i tri osnovna tipa uređaja za eksploataciju

Toplotne pumpe VAZDUH – VODA
Toplotne pumpe VODA – VODA
Toplotne pumpe ZEMLJA – VODA

EFIKASNOST toplotne pumpe zavisi od mnogo faktora (konstrukcionog izvođenja uređaja, tipa kompresora, tipa termičkog agensa koji se koristi….) ali za sve toplotne pumpe jedno je zajedničko. Štede do 75% potrebne energije za grejanje u poređenju sa konvencionalnim sistemima za grejanje.
Preostalih 25% električne energije koju toplotne pumpe troše rezervisano je za rad kompresora, ventilatora i drugih elementa unutar uređaja. To zapravo znači da u koliko ste do sada za zagrevanje stambenog prostora od 100 kvadrata koristili elektro kotao ili TA peć snage 9kw kao rezultat u najboljem slučaju dobijali ste 9kw termalne energije za uloženih 9kw električne. U slučaju toplotne pumpe za dobijenih 9kw termalne (grejne) energije trošićete oko 2kw električne energije odnosno 3-5 puta manje.

toplotne pumpe na lokaciji doming

Kako da odaberem pravu toplotnu pumpu za svoj objekat?

Pre svega potrebno je da Vaš sistem toplotnih pumpi za grejanje prilagodite svom objektu i svojim potrebama. To znači da za dva potpuno ista ili slična objekta izbor mogu biti dve potpuno različite toplotne pumpe. Savetujemo Vam da za pomoć pitate stručnjake, proverene ljude iz prakse koji Vam mogu dati pravi savet. Zaboravite na komšijske savete, “stručnjake iz kraja” ili internet pretraživače. U Koliko nije pravilno dimenzionisan Vaš sistem može raditi protiv Vas.

Pravilno dimenzionisanje toplotnih pumpi je od izuzetnog značaja za ukupnu iskorišćenost sistema grejanja. Predimenzionisana toplotna pumpa može umanjiti komfor u prostorijama usled velikih razlika temperature polaznog voda i samim tim uvećati Vaše finansijske izdatke, dok poddimenzionisana toplotna pumpa može umanjiti isplativost sistema usled neophodnosti korišćenja dodatnih izvora energije (električni grejači, kotlovi...)

Vaši budući računi za grejanje u mnogome će zavisiti od izbora energenta koji toplotna pumpa koristi. Kako da odaberete pravi?

Toplotne pumpe VAZDUH – VODA

toplotne pumpe vazduh voda

predstavljaju najednostavniji sistem i mogu biti primenjene na 90% objekata. Kao što sama reč kaže ove toplotne pumpe kao energent koriste toplotu spoljenjeg vazduha, pomoću kog se unutar toplotne pumpe energija dobijena iz vazduha koristi za zagrevanje fluida za Vaš sistem grejanja.

U zavisnosti od proizvođača COP vrednost kod toplotnih pumpi vazduh voda se kreće
od 3-6, pa je uz nešto manja ulaganja u sistem nego kod ostalih sistema period otplate kraći. Nedostatak ovog sistema je pad COP vrednosti padom spoljne temperature vazduha.

Toplotne pumpe VODA – VODA

toplotne pumpe voda voda

su nešto komplikovanije i investiciono zahtevaju dodatna ulaganja u bunare (izvorni i upojni), filtere, predizmenjivače i drugu neophodnu opremu.
Za razliku od toplotnih pumpi vazduh voda koje mogu biti implementirane bilo gde, za sistem voda-voda moramo biti sigurni da je izvor podzemnih voda dovoljno “izdašan” da zadovolji potrebe našeg sistema za grejanjem, kao i da je voda odgovarajućeg kvaliteta, odnosno da može biti upotrebljena u toplotnoj pumpi.
I ako je ovaj sistem nešto pouzdaniji i efikasniji (COP je konstantan) od sistema vazduh voda, ne smemo zaboraviti dodatna ulaganja u kopanje bunara, investiciju u bunarske pumpe kao i u njihovu potrošnju koja može da iznosi i nekoliko kilovata na sat.

Toplotne pumpe ZEMLJA – VODA

toplotne pumpe zemlja voda

predstavljaju najpouzdaniji sistem grejanja obzirom da zemlja ima konstantnu temeraturu nakon 10m dubine tokom cele godine, pa se efikasnost toplotne pumpe (COP) ne menja opadanjem spoljne temerature vazduha. Osim investicije u samu toplotnu pumpu, dodatna investicija se odnosi na iskopavanje bušotina i polaganje geotermalnih sondi. Broj i dužina geotermalnih sondi zavise od snage toplotne pumpe kao i od tipa zemljišta na kome se Vaš objekat nalazi. U koliko se sistem za grejanje/hlađenje dimenzioniše tako da u letnjim mesecima možemo objekat da hladimo potpuno besplatno pomoću pasivnog (prirodnog) hlađenja onda govorimo o još jednom benefitu koji nam ovaj sistem pruža.

Kako mogu najviše da uštedim?

toplotne pumpe usteda

Najveća ušteda postiže se pravilnim dimenzionisanjem toplotne pumpe i stvaranjem preduslova za njenu implementaciju. Kada to kažemo mislimo na izolovanost Vašeg objekta, izbor stolarije ali prvenstveno na izbor sistema za grejanje. Ovo je od izuzetne važnosti jer odlična toplotna pumpa povezana na loš sistem grejanja daje loše rezultate.

Toplotne pumpe najbolje iskorišćenje postižu u kombinaciji sa nisko-temperaturnim sistemima grejanja. U nisko temperaturne sisteme ubrajamo sisteme za čiji rad nam nije potrebna visoka temperatura fluida. Sistemi podnog i zidnog grejanja su sa ove tačke gledanja izuzetno interesantni pošto se polazne temperature vode kreću u rasponu od 35-40°C, zatim fan coil uređaji koji za optimalan rad zahtevaju temperature od 45 ili 50°C, dok su radijatori kao izbor grejnih tela nešto nepovoljniji jer zahtevaju temperature i preko 60°C. Uprosečeno gledano, svaki °C niže temperature polaznog voda izaziva prosečno uvećanje COP-a od 2-2,5%, što bitno utiče na povećanje iskorišćenja celog sistema i uštedu energije a samim tim i cena grejanja je niža.

toplotne pumpe online upravljanje doming

Većina proizvođača danas dozvoljava takozvano on-line upravljanje toplotnom pumpom putem pametnih uređaja, odnosno njeno programiranje ili izbor željenih modova u zavisnosti od potreba korisnika. Ovo je dodatni način da sebi i svojoj porodici obezbedite dodatni komfor ali i smanjite račune za grejanje/hlađenje koristeći smart funkcije koje toplotne pumpe poseduju.

Bitno je istaći da na navike korisnika znatno utiču na dodatnu potrošnju, odnosno na uvećane račune za grejanje. U koliko imate zahtev za temperaturom u prostoru preko 22°C, često i potpuno isključujete sistem grejanja, zaklanjate grejna tela, grejete samo pojedine prostorije u kući i sl. stvarate preduslov za povećanu potrošnju energije koja implicira uvećane račune na kraju meseca.

Šta kad je napolju hladno?
Rad toplotne pumpe na niskim temperaturama

toplotne pumpe rad na niskim temperaturama Bez brige, toplotne pumpe se mogu koristiti u skoro svim klimatskim područijima. Konstruisane su tako da u mono valentnom režimu (samostalno) mogu da rade i do veoma niskih spoljnih temperatura (-30°).

Naravno kako ni svi ljudi nisu isti tako se i toplotne pumpe razlikuju po svojim karakteristikama, učinku i mogućnosti samostalnog rada. Neke od njih nemaju dobre performanse pri niskim spoljnim temeraturama pa se kod takvih uređaja preporučuje kombinacija sa dodatnim izvorom toplote (struja, gas….). Ovde je jako bitno na pravi način odrediti tačku bivalencije odnosno temperaturu vazduha od koje dalji rad preuzima dodatni izvor.

Kod većine proizvođača prelazak sa grejanja putem toplotne pumpe na alternativni sistem je potpuno automatizovan.

Šta kad se odlučim za kupovinu toplotne pumpe?

Kada ste se već odlučili da investirate u svoju budućnost i u svoj dom “unesete” uređaj koji koristi potpuno čist i ekološki energent, bitno je i da se odlučite za proverenog proizvođača i model koji najviše odgovara potrebama Vašeg objekta.
Savetujemo da kod izbora modela toplotne pumpe budete oprezni i ne posežete za ne proverenim uređajima bez potrebnih sertifikata kao i za onima koji se prave ili sklapaju pod sumnjivim okolnostima.

Već smo napomenuli da je pravilno dimenzionisana toplotna pumpa preduslov za ujednačen i ekonomičan rad pa je preporuka da se za savet obratite profesionalcima. Kompanija Doming ima tim inženjera i veliki broj Doming partner instalatera koji Vam mogu pomoći pri izboru opreme i pružiti sve neophodne savete oko ugradnje i korišćenja.

U Koliko Vas je naša priča zainteresovala a trenutno niste u finansijskoj mogućnosti da uložite u Vaš sistem grejanja predlažemo da pogledate neke od energetski efikasnih kredita ili Lizing za pravna lica za zeleno finansiranje koji Vam mogu pomoći da premostite trenutne finansijske probleme.

geff energetski krediti

Pozivanjem našeg Call centar servisa 011 25 80 100 možete dobiti sve dodatne informacije i smernice oko izbora opreme ili nas jednostavno posetite u Vama najbližoj Doming poslovnici širom Srbije.

Doming online katalog toplotnih pumpi

online katalog toplotnih pumpiSaznajte više o prednostima i performansama toplotnih pumpi vazduh-voda odabranih proizvođača iz Doming ponude: Romstal Vision, Clivet, Rhoss, Mitsubishi Electric i Vaillant.

katalog toplotnih pumpi