Kotlovi i peći za grejanje

vodic za kupovinu grejanja

Konvencionalni gasni kotlovi

Gasni kotlovi za domaćinstva danas se uglavnom proizvode kao zidni uređaji koji zagrevaju vodu za radijatorsko ili podno grejanje ali mogu i da proizvode toplu sanitarnu vodu (za pranje, tuširanje i sl.) mada mogu biti i u verzijama samo za grejanje. Konvencionalni gasni kotlovi proizvode se u više nivoa kvaliteta, a i razlikuju se po načinu upravljanja i mogućnostima programiranja njihovog rada.

 

Kondenzacioni gasni kotlovi

Savremeni gasni kotlovi mogu da koriste toplotu dimovodnih gasova, tzv. Kondenzacioni gasni kotlovi i na taj način donose uštedu u potrošnji gasa i do 15% (u odnosu na konvencionalne gasne kotlove).

Svi ovi kotlovi mogu imati i sopstveni bojler za toplu vodu u kompaktnoj verziji ili koristiti bojler velikog kapaciteta u sadejstvu sa drugim izvorima toplote (npr. solarnim sistemom).

 

Kotlovi za grejanje na pelet

Ova vrsta kotlova koristi za gorivo drvene granule (pelet) koje imaju visoku toplotnu moć, a zbog svoje kompozicije pogodne su za doziranje u kotlovima ili pećima i šporetima koji su prilagođeni grejanju na pelet (gorionik na pelet, dozator, automatika, itd ).

Kotlovi za grejanje na pelet obezbeđuju:

Visok komfor grejanja, loženja i održavanja
Mogućnost programiranog rada
Visoku efikasnost iskorišćenja energije goriva – povišena ekonomičnost
Nizak nivo čađi i pepela

Često se ovi kotlovi proizvode u vidu multifunkcionalnih kotlova, odnosno mogu da se lože na pelet ili na drva/ugalj ako trenutno nedostaje pelet.

 

Kotlovi na čvrsto gorivo - standard

Savremena praksa pokazala je da su toplovodni kotlovi od čeličnog lima u pogledu konstrukcije, njihove efikasnosti, loženja i održavanja, najbolje i najrentabilnije rešenje. Konvencionalni kotlovi na čvrsto gorivo se proizvode u tzv. Standard verziji – tzv. Kotlovi sa ravnim ložištem, ili u verziji Trajnožarećih kotlova (tzv. kotlovi sa kosim ložištem) koji su pogodni i za sagorevanje uglja.

 

Kotlovi na čvrsto gorivo - trajnožareći

Kotlovi na čvrsto gorivo sa ugrađenom automatikom i ventilatorom obezbeđuju bolje sagorevanje i u slučajevima kada dimnjak nije dovoljno dobro tehnički dimenzionisan.

 

Štednjaci etažni na čvrsto gorivo

Šporeti na drva odavno su dobili svoje verzije za etažno grejanje, kombinujući tako funkciju direktnog grejanja u prostoriji, kuvanja i pečenja i etažnog grejanja u ostatku kuće. Savremeni dizajn, višestruka upotreba, povećana efikasnost i vrata sa staklom pružaju ne samo praktične prednosti već i stvaraju prijatan ambijent otvorenog plamena.

Razvojem sistema gorionika na pelet, ove vrste etažnih šporeta dobile su dodatni komfor, mogućnost programiranog rada, dužu autonomiju rada sa jednim punjenjem i veću efikasnost.

 

Električni kotlovi - mini kotlarnice

Električni kotlovi mogu biti poseban izvor grejanja i proizvode se u kompaktnim varijantama tzv. Električni blok kotlovi ili Mini kotlarnice i mogu se montirati u samom stanu. Ovi uređaji poseduju sve neophodne komponente tako da se mogu direktno priključiti na radijatore ili sistem podnog grejanja. Pre nego što se odlučite za ovu vrstu kotla proverite mogućnost njihovog napajanja jer, u najvećem broju izvođenja, zahtevaju trofaznu struju, a kotlovi manjih snaga mogu biti i monofazni na šta je potrebno da ukažete pažnju Vašem prodavcu i instalateru.

Standardni električni kotlovi se mogu koristiti kao glavni ili alternativni, pomoćni izvor toplote (u sistemima sa kotlom na drva, gas, pelet i sl.). Radi uštede u potrošnji električne energije, preporučuje se ugradnja akumulatora toplote (izolovani tank veće zapremine) koji bi akumulirao toplotu prilikom rada u noćnom režimu kada je cena struje znatno niža.

 

Kotlovi sa prinudnom promajom

Ova vrsta kotlova svojim oblikom podseća na uobičajene kotlove, uz razliku što se vrši prinudno ubacivanje vazduha u komoru za sagorevanje čime se gorivu dovodi više kiseonika, a kao rezultat je potpuno sagorevanje, veće iskorišćenje goriva i bolja efikasnost kotla (oko 85%). Kao posledica boljeg sagorevanja, dimni gasovi sadrže manje sumpornih oksida, azotnih oksida i ugljen dioksida. Pogodni su za sagorevanje svih vrsta uglja i biomasa, a mogu da budu dobar izbor za objekte koji imaju izvesna ograničenja u pogledu dimnjaka. Savetuje se upotreba bafer tanka, čime kotao sistem ostvaruje svoj maksimalni učinak, a obezbeđuje viši komfor u pogledu kontinualnosti zagrevanja prostora.