PROTHERM
Nemacka
KOMBINOVANI GASNI KOTAO

PROTHERM LYNX

KOMBINOVANI GASNI KOTAO


 • Dva režima rada "eco/comfort"

 • Efikasnost: - 94% po 92/42 CEE

 • Širok opseg modulacije snage kotla

 • Automatsko podešavanje izlazne snage kotla

 • Elektronski sistem paljenja i nadgledanja plamena

 • Sistem dijagnostike kvara na uređaju

 • Opseg podešavanja sanitarne tople vode: 35-64˚C

 • Opseg podešavanja temperature grejanja: 38-85˚C ili 30-50˚C (podno grejanje)

 • Kontrola temperature na polaznom i povratnom vodu sistema grejanja

 • Kontrola temperature potrošne tople vode - PTV

 • Trostepena nisko-energetska cirkulaciona pumpa

 • Rad sa prirodnim gasom ili TNG

 • Automatski by-pass

 • Senzor pritiska vode u sistemu grejanja

 • Zaštita od blokade cirkulacione pumpe

 • Zaštita od smrzavanja

 • Ekspanziona posuda od 7 lit.

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1123034 KOTAO GASNI LYNX 24kW - kombinovani, fasada PROTHERM 59.820,00 -
1123035 KOTAO GASNI LYNX 28kW - kombinovani, fasada PROTHERM 82.920,00 -
1123036 HORIZONTALNI DIMOVODNI KOMPLET 60/100mm za LYNX PROTHERM 3.864,00 -
1123037 PRODUŽETAK DIMOVODA 60/100mm, L= 500mm za LYNX PROTHERM 2.700,00 -
1123038 PRODUŽETAK DIMOVODA 60/100mm, L=1000mm za LYNX PROTHERM 4.440,00 -
1123039 PRODUŽETAK DIMOVODA 60/100mm, L=2000mm za LYNX PROTHERM 7.836,00 -
1123104 DIMOVODNO KOLENO 90°, 60/100mm za LYNX PROTHERM 3.168,00 -
X
<
Poruči