GAS

Najefikasniji energent na koji se greje čitav svet. Visoka energetska moć prirodnog gasa (plina) obezbeđuje izvor toplote koji lako može da zagreva male i velike prostore, kuće zgrade, industrijeke objekte i dr. Kompaktni i veoma sigurni gasni kotlovi danas pružaju visok komfor, lako upravljanje uređajem (programiranje rada), pripremaju toplu vodu za domaćinstvo ili druge objekte gde se zahteva topla potrošna voda. Gasni kotlovi lako se uklapaju u kućne ambijente, zauzimaju malo mesta i veoma su štedljivi. Posebna ušteda se ostvaruje upotrebom tzv. kondenzacionih gasnih kotlova u sistemima gde se projektuje niskotemperaturni režim grejanja.