CLIVET toplotne pumpe produžena garancija

CLIVET toplotne pumpe - Produžena garancija

Iskoristite prednost produžene garancije od 5 godina za Vaše toplotne pumpe Clivet!

U DOMING-u, želimo da osiguramo vašu potpunu sigurnost i zadovoljstvo sa Clivet toplotnim pumpama. Zato smo ponosni da vam predstavimo produženu garanciju od 5 godina na sve Clivet toplotne pumpe koje kupite kod nas.

Ova produžena garancija predstavlja našu posvećenost vašoj sigurnosti i dugoročnoj pouzdanosti vašeg sistema grejanja i hlađenja. Sa Clivet toplotnim pumpama, ne samo da ćete uživati u efikasnosti i udobnosti, već ćete imati i dodatni sloj zaštite koji vam pruža naša produžena garancija.

 

Šta je produžena garancija i koliko traje?

Produžena garancija je nastavak vaše fabričke garancije na vaš uređaj i predstavlja voljno proširenje odgovornosti trgovca.

Šta pokriva dodatna garancija?

Dodatna garancija pokriva 100% trošak rezervnih delova i rada servisera na otklanjaju kvara, ukoliko se ispune svi uslovi korišćenja dodatne garancije. Produžena garancija pokriva sve kvarove koje je proizvođač definisao u garantnom listu.

Kako ostvarujem pravo na produženu garanciju?

Pravo na produženu garanciju ostvarajute registracijom vašeg proizvoda popunjavanjem forme  produžena garancija.

Prilikom registracije obavezno je uneti broj fiskalnog računa ili otpremnice, koji predstavljaju dokaz o kupovini,

kao i serijski broj uređaja naznačen na pločici samog uređaja ili na ambalaži.

serijski broj lokacija

Da li je produžena garancija bezuslovna?

Pridužena garancija nije bezuslovna. Kako biste ostvarili 3 godine dodatne garancije neophodi su dodatni godišnji servisi koji moraju biti sprovedeni isključivo od strane ovlaćenog servisnog partnera. Redovni servisi se sprovode jednom godišnje,  počevši od datuma puštanja uređaja u rad.

Šta podrazumeva godišnji servis?

Godišnji servis obuhvata sve ključne aktivnosti koje su neophodne za održavanje optimalnog funkcionisanja vašeg uređaja. Ovo uključuje detaljnu kontrolu ispravnosti uređaja, čišćenje i podešavanje svih vitalnih komponenti i parametara kako bi performance uređaja bile pouzdane, a uređaj trajao što je duže moguće.

 

Godišnji servis obuhvata sledeće aktivnosti:

• Čišćenje izmenjivača spoljne jedinice

• Ćišćenje filtera na unutrašnjoj jedinici (magnetni i običan filter nečistoća)

• Proveru količine freona u toplotnoj pumpi

• Provera elektro delova na uređaju (merenje signala na ploči, provera potrošnje…)

Da li se godišnji servis naplaćuje i koliko košta?

Godišnji servis se naplaćuje po važećem cenovniku pružaoca usluga tj. ovlašćenih servisnih partnera.

Šta ako propustim godišnji servis?

Ako propustite redovan godišnji servis, automatski gubite pravo na produženu garanciju uređaja. Umesto toga, ostaje vam osnovna proizvođačka garancija koja je garantovana zakonom i traje 2 godine.

U slučaju reklamacije, potrebno je priložiti zapisnike o godišnjem servisiranju uređaja koje izdaje serviser nakon svake servisne intervencije.

Redovan godišnji servis je obavezan i predstavlja uslov za očuvanje produžene garancije, stoga je važno pridržavati se preporuka proizvođača i redovno održavati uređaj radi osiguranja njegove dugotrajne funkcionalnosti.

 

 

 

   REGISTRACIJA ZA PRODUŽENU GARANCIJU

 

serijski broj lokacija

    Popunjavanjem ove forme saglasni ste obradom i korišćenjem vaših ličnih podataka. Više na: Saglasnost za korišćenje ličnih podataka.