Solarni sistemi

solarni sistemi

 

Princip rada solarnih sistema

Solarni sistemi svoj rad zasnivaju na razmeni toplotne energije sunca sa fluidom (vodom) u našem sistemu za pripremu tople potrošne vode ili u rezervoaru (baferu) za akumuliranje toplotne energije. Sistemi se sastoje od prijemnika, a to je solarni panel, distributivne instalacije i akumulatora toplote.

Prijemnici su solarni paneli (solarne ploče) koje mogu biti od vakuumskih cevi - tzv. vakuumski kolektori ili pločasti paneli. Vakuumski kolektori uspevaju da prikupe više toplotne energije sunca u slučaju delimične oblačnosti, a pločasti paneli se bolje ponašaju u slučaju direkne osunčanosti. Solarni kolektori i paneli se najčešće postavljaju na krov objekta ili na druge osunčane površine, orjentisani najčešće u pravcu jug ili otklonjeni u pravcu jug-jugozapad za 8°.

instalacija solarnih panela na krovu kuce

Distributivna instalacija solarnih sistema

najčešće se izvodi cevima od bakra ili fleksibilnim cevima od inoxa (prohroma), obavezno izolovim posebnom cevastom izolacionom oblogom otpornom na UV zračenje. Sistem sa prinudnom cirkulacijom podrazumeva da se bojler ili bafer nalazi udaljen od solarnog panela / kolektora (najčešće u podrumskoj prostoriji ili kotlarnici), a cirkulaciju fluida obezbeđuje cirkulaciona pumpa.

Preporučuje se ugradnja tzv. solarne stanice koja integriše ventile, regulator protoka, cirkulacionu pumpu, sigurnosni ventil, ozračno lonče i priključke za ekspanzionu posudu. Poželjno je da cirkulaciona pumpa bude tzv. solarna kao i ekspanziona posuda zbog veće otpornosti na toplotu. Na solarnu stanicu se može motnirati solarni kontroler, koji je neizostavni deo instalacije i koji obezbeđuje upravljanje sistemom.

Tako prikupljena toplotna energija se može predati tzv. solarnom bojleru (obično je to akumulacioni bojler sa dva cevna izmenjivača, od kojih je donji izmenjivač za solarni krug) kada je u pitanju priprema tople sanitarne vode ili tzv. bafer tanku tj. rezervoaru u kome se vrši razmena toplote (sa solarnog kruga na vodu u baferu) i time potpomaže sistem grejanja u objektu. Ovaj drugi slučaj naročito je korisstan u tzv. prelaznim razdobljima kada energija sunca može da zagreje vodu u baferu do temperature dovoljne za podno grejanje ili da podpomogne postojeći glavni izvor toplote (npr. kotao na drva, pelet ili struju).

Ovakvi solarni sistemi, naročito su pogodni za hotele, restorane, bazene, sportske hale, perionice automobila i druge objekte koji imaju potrebu za toplom vodom.