BOSCH / JUNKERS
Nemacka
SOLARNI PAKET

BOSCH panel set

SOLARNI PAKET

Solarni set čine :
- solarni kolektor SOLAR 4000 TF FCC 220-2V
(solarno struktuirano staklo za veliku propu-
snost svetla i manju refleksiju, strip-apsorber sa
visoko selektivnom prevlakom, toplotna izola-
cija 25mm od mineral vune, dimenzije kolektora
2026/1032/67mm površine 2.09m2)
- priključni pribor WFS 20 za montažu na krov
- odzračni pribor za kolektore ELT 5
- setovi za vertikalnu montažu WMT1 i WMT2
- krovne kuke FKA3
- solarna regulacija B-Sol 100
- solarna stanica AGS5
- solarni fluid 10 litara 45% WTF10
- solarna ekspanziona posuda 18L SAG 18
- akumulacioni bojler sa (2) izmenjivača ASDUO

SOLARNI SET 1 - porodica 2-4 člana
SOLARNI SET 2 - porodica 3-6 članova
SOLARNI SET 3 - porodica 5-8 članova
SOLARNI SET 4 - porodica 6-10 članova

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1090096 8731900050 SOLARNI SET 1 A1/200/FCC BOSCH 281.447,00 -
1090097 8731900051 SOLARNI SET 2 A2/300/FCC BOSCH 375.918,00 -
1090098 8731900052 SOLARNI SET 3 A3/400/FCC BOSCH 484.391,00 -
1090099 8731900053 SOLARNI SET 4 A4/500/FCC BOSCH 577.844,00 -
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje