TOPLOTNE PUMPE VAZDUH-VODA

Toplotne pumpe vazduh voda predstavljaju najednostavniji i najrasprostranjeniji sistem koji se danas može naći na tržištu toplotnih pumpi. Kao što sama reč kaže ove toplotne pumpe kao energent koriste toplotu spoljenjeg vazduha, pomoću kog se unutar toplotne pumpe energija dobijena iz vazduha koristi za zagrevanje fluida za Vaš sistem grejanja ilii hlađenja.
Na raspolaganju je veliki broj modela od monoblok do split sistema, manjih ili srednjih snaga koje se koriste za stanove ili porodične kuće kao toplotnih pumpi velikih snaga koje mogu biti korišćene za klimatizaciju objekata poput hotela, bolnica, škola pa i industrijskih postrojenja.