RADIJATOR INŽENJERING
Srbija

ECOFLAME i ECOFLAME Plus

KOTLOVI NA PELET

ECOFLAME kotlovi su kotlovi na pelet nove generacije. Odlična iskustva sa robusnim konceptom izvirućeg ložišta ("vulkansko ložište") su prenesena u ovaj novi model.


Razmenjivač toplote u kotlu je cevasti, vertikalnog tipa koji obezbeđuje visoku efikasnost ovog kotla. Svi modeli imaju ručicu za čišćenje razmenjivača, a pristup pepeljari je lak i jednostavan.


Kotlovi ECOFLAME Plus u sebi imaju ugrađenu pumpu, što ih čini kompaktnim za ugradnju.


Puštanje u rad od strane ovlašćenih servisera je besplatno.


Na prikazane MP cene odobrava se dodatih 17% popusta.

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
1123585 S0017127 KOTAO ECOFLAME 25 (besplatno puštanje u rad) RADIJATOR INŽENJERING 268.631,00 #
1123586 S0017128 KOTAO ECOFLAME 30 (besplatno puštanje u rad) RADIJATOR INŽENJERING 309.790,00 #
1123587 S0016403 KOTAO ECOFLAME Plus 25 (besplatno puštanje u rad) RADIJATOR INŽENJE 290.748,00 #
1123588 S0016398 KOTAO ECOFLAME Plus 30 (besplatno puštanje u rad) RADIJATOR INŽENJE 322.697,00 #
Odustani od poručivanja
X
<
Nazad na proizvode

Treba ti jos nešto?

Poruči

Dovrši poručivanje

eco flame kotlovi na pelet dimenzije

 

Tehničke karakteristike

TIP KOTLA   Ecoflame 25 Ecoflame 30
CE oznaka   CE CE
Klasa kotla po EN  303-5:2012   5 5
Radni pritisak bar 2 2
Probni pritisak bar 4.5 4.5
Zapremina vode u kotlu L 81 81
Masa kotla kg 375 375
Minimalni poprečni presek dimnjaka mm 130 130
Potrebna promaja dimnjaka mbar / Pa 0,12/12 0,12/12
Temperatura kotla (min / max) °C 60-90 60-90
Minimalna temperatura povratnog voda °C 60 60
Stepen iskorišćenja pri nominalnoj/minimalnoj toplotnoj snazi % 92,35/92,82 91,98/92,53
Nominalna snaga kW 25.27 29.97
Minimalna/ Maksimalna snaga kotla kW 8,5/25,27 11/29,97
Emisija ugljen monoksida (CO) pri minimalnoj toplotnoj snazi  (10%O2) mg / m3 366.3 360.3
Emisija ugljen monoksida (CO) pri nominalnoj topl.snazi  (10%O2) mg / m3 131.85 124.63
Emisija prašine pri nominalnoj/minimalnoj toplotnoj snazi  (10%O2 ) mg / Nm3 13,37/23,32 12,65/22,32
DIMENZIJE  
  A 690 690
  B 1355 1355
  C 935 935
  C1 1000 1000
  øD 100 100
Priključak za toplu vodu iz kotla D1 1" 1"
Priključak za hladnu vodu u kotlu D2 1" 1"
Priključak za punjenje i pražnjenje D3 1/2" 1/2"
Priključak za ventil sigurnosti D4 1/2" 1/2"
Priključak za odzračivanje D5 1/2" 1/2"
Priključak za ventil termičkog osiguranja oticanjem VTO D6 1/2" 1/2"
Priključci za sondu VTO D7 1/2" 1/2"