Romstal u
brojkama

Romstal akademija je
osnovana 2000. godine
i nazvana TSUC- (Centrar
za obuku i unapređenje
veština)

e-učenje

aplikacija koja
omogućava onlajn obuku
zaposlenih u Romstalovoj
grupi i saradnika
(franšize, partnerske
instalaterske kompanije)

iskustva na polju
distribucije termo i hidro
opreme i sanitarija

PRVO MESTO

među komapnijama sa najvećim
profitom u Rumuniji 2013.

Najbolji u Rumuniji, domen 4674:
Veleprodaja opreme i pribora opreme za
vodovod i kanalizaciju i grejne
instalacije premaa Bilansu stanja
za 2012. godinu

1999. godne
u Temišvaru je
otvorena prva Romstalova
podružnica

Broj kurseva održanih na Akademiji

450

Kompanija je
stekla Sertifikat sistema
upravljanja kvalitetom
ISO 9002:1994

PRVO MESTO

među komapnijama sa najvećim
profitom u Rumuniji 2013.

Najbolji u Rumuniji, domen 4674:
Veleprodaja opreme i pribora opreme za
vodovod i kanalizaciju i grejne
instalacije premaa Bilansu stanja
za 2012. godinu

>400

dobavljača

U Rumuniji je broj stalnih potrošača prešao

7500

najveća
franšiza
na polju

>10

kamiona u voznom parku

Kompanija je usvojila

ZELENU POLITIKU

promovišući

ekološke proizvode

145

proizvoda

340,000

poziva

Romstal se našao na drugom mestu na listi najboljih nacionalnih
kompanija, rangiranjukoje je organizovalo
Nacionalno veće malih i srednjih preduzeća u Rumuniji,na polju "veleprodaja potrošnih dobara, osim prehrambenih proizvoda" i na osmom mestu u kategoriji Velikih kompanija.

Od proizvoda napravljenih prema najvišim standardima i uslugama koje zadovoljavaju najzahtevnije kriterijume, do tehničke podrške koju obezbeđuju priznati specijalisti u raznim poljima, cilj Romstala je da se nivo zadovoljstva kupaca i partnera zadrži na najvišem nivou.

70 000 m2

prodajnog

prostora u

Evropi.

Trgovinska i industrijska komora Rumunije i Bukurešta pozicionirale su

Romstal na

peto mesto

Najboljih nacionalnih kompanija na polju trgovine, u kategoriji Velike kompanije.

50 000 m2

površine svih radnji i magacina

> 50 000

proizvoda na zalihama

>5 000

broj polaznika na Akademiji