Samsung Electronics
TOPLOTNA PUMPA

EHS SPLIT INVERTER A2W

TOPLOTNA PUMPA

Toplotna pumpa vazduh - voda
Za grejanje, hlađenje i pripremu sanitarne vode
Zanemarljiva emisija CO2
Pouzdana  zaštita od smrzavanja na -25ºC
Maksimalna potisna temeratura vode u rezimu grejanja 55ºC
Visok učinak na niskim spoljnim temperaturama 90% na -10ºC
Integrisan Hidro modul unutar unutrašnje jedinice
Spoljašnja kontrola (rezervni bojler, sobni termostat, solarna pumpa, 2-ki ili 3-ki ventil)

Šifra Kod proizvođača Naziv MP cena R Poruči
X
<
Poruči